English Deutsch Español Norsk Türkçe

Getiri ve sonuçlar

SONUÇLAR

Erken çocukluk eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için toplumsal ve siyasal düzeyde tartışma.

  • Ülkedeki öğretmen eğitimiyle ilgili mevcut durum ve ihtiyaç analizini belirten raporlar - yapılan derinlemesine görüşme sonuçları
  • Mevcut yasal, siyasal ve idari koşullarını gösteren ülke özetleri - gözden geçirme

GETÍRÍLER

Toplumsal cinsiyete duyarlı erken çocukluk eğitimi için araçlar, kaynaklar ve stratejiler.

  • Öğretmen eğitiminde ders programı; eğiticilerin eğitimi için fikirler, sorular, yöntemler ve araçlar (2008'de hazır olacak)
  • Öğretmenler ve kurumlar için araç kutusu; erken çocukluk eğitimi kurumları ve öğretmenleri için yöntemler, malzemeler ve oyunlar (2008'de hazır olacak)