English Deutsch Español Norsk Türkçe

Toplumsal Cinsiyet Döngüsü

Toplumsal cinsiyet sorunları ile uğraşmak için araç, kaynak ve stratejiler. Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmenlerin eğiticileri için.

Toplumsal cinsiyete duyarlı okul öncesi eğitimi için araç, kaynak ve stratejiler

  • Öğretmen eğitimi Müfredatı: öğretmen eğitimi için fikirler, sorular, yöntem ve araçlar
  • Öğretmenler ve merkezler için: okul öncesi eğitim kurumları ve öğretmenler için yöntemler,
  • araç-gereç kutusu: materyel ve oyunlar

Erken çocukluk eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için toplumsal ve politik nedenler

Toplumsal Cinsiyet Döngüsü projesi Yönerge ve önerileri.

Derinlemesine ihtiyaç analizi:

  • Görüşme Sonuçları: öğretmen eğiten kurumlarda sürdürülen görüşmelerin değerlendirilmesi
  • Rapor: projeye katılan 5 ülkeden öğretmen eğitimi konusunda şu anki durumu açıklayıcı rapor
  • Gözden geçirme: projeye katılan 5 ülkenin mevcut yasal, siyasi ve idari gereksinimleri